Multi SkillZ StudentZ - uniek platform voor praktijkgericht leren

Online studentenplatform

Multi SkillZ in curriculum van Hogeschool of Universiteit

Hoger leerrendement & meer kwaliteit in bewegingsopvoeding & vorming in sport. Online module opleidingsvideo's & unieke oefenstof. 

Je studenten zijn mee in nieuwe manier van jeugdontwikkeling in sport!  

Ondersteuning voor docenten & studenten via gebruiksvriendelijk, online multimedia-platform voor methode breed geïmplementeerd in sport

Icon list
Innoveer je
curriculum
Icon list
24/7 toegang tot leeromgeving
via App & modern platform
Icon list
Training
van docenten
Icon list
Leerlijn bewegingsopvoeding &
sportgerichte vorming 4-12j
StudentZ support

Sterke oplossing voor je instituut

Een formule op basis van jouw noden:

 • Toegang voor x-aantal studenten & docenten
 • 1 jaar of meerjarenplan
 • Basis Root & Sport SkillZ= selectie van relevante opleidings- & oefenstofvideo's
 • Selectie of uitbreiding mogelijk: KleuterZ, Gym, Foot, Hockey, Basket, Tennis,...
 • Training van docenten
 • Student en/of Instituut betaalt login aan studententarief

Wat is het?

Het Multi SkillZ StudentZ leerplatform bestaat uit een E-learning module over het begeleiden van psycho-motorische ontwikkeling van 4-12j & een video-database aan unieke Multi SkillZ oefenstof met meer dan 300 varianten & progressies:

 • Algemene motoriek (Root SkillZ): KleuterZ & DrillZ
 • Motoriek georiënteerd naar sport (Sport SkillZ): Foot, Tennis, Hockey, Basket, Gym

Je studenten worden begeleid in de unieke aanpak toegepast in onder andere het Belgisch Voetbal, het Belgisch Hockey, het Britse & Zweedse Tennis, het Vlaamse Basketbal & de Vlaamse Gymnastiek.

De methode is gebaseerd op expertise uit verschillende sportdomeinen en wetenschappelijke inzichten. Hiervoor werkt Multi SkillZ samen met vooraanstaande partners.

 

Werkwijze:

 1. Neem contact op voor meer info en prijsvoorstellen (keuze uit aantal studenten/docenten, aantal jaren toegang, met of zonder training van docenten en uitbreidingsopties met extra SkillZ-programma's).

 2. Je ontvangt unieke toegangscodes per aantal studenten/docenten van de gekozen lidmaatschapsformule, dit na betaling van het jaarlijks bedrag. Het opleidingsinstituut kan er ook voor kiezen de toegangscodes door Multi SkillZ naar de studenten te laten uitsturen. De studenten kunnen met hun code makkelijk inloggen op het platform via www.multiskillz.com/code.

 3. De duur van de toegangscodes wordt ingesteld op 1, 2, 3 of 4 jaar (afhankelijk van het kiezen van de Extra optie ‘Meerjarentoegang’ én het aantal opleidingsjaren waarin Multi SkillZ wordt aangeboden aan de studenten). De toegang van de student licenties wordt automatisch afgesloten na de duurtijd.