Algemene voorwaarden

Versie 25 mei 2018
 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de Multi SkillZ en Coach2Competence online programma’s en bijhorende App die ontwikkeld werden door Coach2Competence BV ("C2C") en verkrijgbaar zijn op  www.multiskillz.com en www.coach2competence.com. Wanneer in deze Algemene Voorwaarden ‘C2C’ gebruikt wordt, dan gaat dit zowel over de Coach2Competence als de Multi SkillZ websites, programma's & Apps.

Elk specifiek C2C programma heeft zijn eigen Gebruiksvoorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Coach To Competence (C2C) in verband met je bevoegdheid in het gebruik van de C2C programma’s die voor jou beschikbaar zijn via een geldig Lidmaatschap. Het is belangrijk dat je de tijd neemt om ze aandachtig te lezen.

Aanvullend op onze wettelijke bepalingen en voorwaarden, kan het nuttig zijn om de Coach2Competence website te bezoeken voor meer informatie of u kunt steeds contact met ons opnemen via email op info@coach2competence.com of telefonisch op het nummer +32 485 74 73 18.
In geval er verschillen bestaan tussen de Nederlandse en andere versies van deze Algemene Voorwaarden, of een andere inhoud op de Website, zal de Nederlandstalige versie de bepalend zijn.

1. Inleiding

De Multi SkillZ en Coach2Competence Websites en Apps zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Coach2Competence BV (België) ("C2C") te Klokkeputstraat 102, 8800 Roeselare, België. Ons ondernemingsnummer is 547639333, en BTW-nummer BE0547.639.333.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018 en vervangen alle voorgaande voorwaarden voor www.coach2competence.com en www.multiskillz.com. Als we deze voorwaarden om welke wettelijke of reglementaire redenen bij moeten werken, of als we de aard van de aangeboden diensten veranderen, zal de meest recente versie hier geplaatst worden en wordt elke geregistreerde gebruiker hiervan per mail op de hoogte gebracht.

2. Privacy

Bij het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden stem je volledig in met het gebruik en de verwerking door ons en onze genomineerde derden van je persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacyverklaring. Lees onze Privacyverklaring, die deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden, voor meer details.

3. Registratie

Sommige pagina's op multiskillz.com en coach2competence.com zijn gratis te bekijken, maar toegang krijgen tot een online C2C programma vereist dat je een Coach2Competence-account aanmaakt door je te registreren en dat je betaalt voor je lidmaatschap. In sommige gevallen kan een gratis toegang toegekend worden. In dit geval zijn deze Algemene Voorwaarden ook bindend.

Je Coach2Competence-account is niet overdraagbaar en je mag niet toestaan dat je Coach2Competence-account door een andere persoon gebruikt wordt.

C2C behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken een aanvraag tot inschrijving op of verlenging van een registratie te weigeren. C2C behoudt zich ook het recht het lidmaatschap van een persoon op te schorten of te annuleren op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wanneer wordt vastgesteld dat het gebruik van de Coach2Competence-account door deze persoon in strijd is geweest met deze Algemene Voorwaarden.

4. Je account

Je bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de discretie van je account en wachtwoord en voor het beveiligen van je computer en smartphone tegen gebruik door onbevoegden om zo toegang tot je account te voorkomen.

Je mag je account niet overdragen aan iemand anders.

Je moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je wachtwoord confidentieel en veilig blijft en je verbind je ertoe C2C onmiddellijk te informeren als je wachtwoord bekend is geraakt bij iemand anders, of wanneer je paswoord gebruikt, of waarschijnlijk zal gebruikt worden op een ongeautoriseerde manier om toegang te krijgen tot je account en programma’s.

5. Je Veiligheid en Disclaimer

Het gebruik van de Multi SkillZ en Coach2Competence websites is geheel op eigen risico.
De informatie op deze Websites wordt verzorgd door C2C en terwijl we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, maken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking naar de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de Websites voor enig doel. Alle vertrouwen dat u in deze informatie stelt is daarom strikt op je eigen risico.
De informatie wordt beschikbaar gesteld met als doel het opleiden van deelnemers op vlak van coaching en het spelen van verschillende sporten, en deelname aan diverse fysieke activiteiten. Je moet niet deelnamen aan een fysieke activiteit zonder voorafgaand een arts te consulteren.
Eventuele specifieke activiteiten, oefeningen, producten of procedures die kunnen worden besproken op de Websites zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Je vertrouwt op de door C2C, de sponsors en adverteerders, of andere bezoekers gedeelde informatie van de website op eigen risico.
Bovendien doet C2C geen uitspraken over de veiligheid of de geschiktheid van de informatie op de Websites, noch over de te behalen resultaten door het gebruik van de programma’s op de Websites en C2C kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, schade of letsel als gevolg van het gebruik van een product, informatie, idee, of instructie gepresenteerd op de Websites.
Er wordt alles aan gedaan om de website soepel operationeel te houden. C2C is echter niet verantwoordelijkheid, en zal niet aansprakelijk zijn, wanneer de Websites tijdelijk niet beschikbaar zouden zijn vanwege technische problemen buiten onze controle.

6. Lidmaatschap, Betalingsplan, Recht op intrekking en Annulering

Om de online service van C2C te gebruiken moet je over internettoegang beschikken, een persoonlijke Coach2Competence-account en een Lidmaatschap met actief Betalingsplan via een aanvaarde betaalmethode.

 • Lidmaatschap
  • Gratis Drills. Met een geldige Coach2Competence-account kan je mogelijk toegang hebben tot gratis beschikbare video’s met oefenstof, Gratis Drills. Toegang tot deze Gratis Drills betekent niet dat je een Lidmaatschap hebt. Een geldige Coach2Competence-account geeft je gratis toegang tot deze Gratis Drills.

  • Verschillende Lidmaatschappen. We kunnen verschillende soorten lidmaatschaps-abonnementen aanbieden, waaronder speciale promotionele lidmaatschappen of lidmaatschappen met afwijkende voorwaarden en beperkingen. Alle voorwaarden voor een lidmaatschap voor een specifiek programma worden opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden van dat programma. De Gebruiksvoorwaarden van een programma worden tijdens de registratie op de Websites of door middel van andere berichten duidelijk aan jou aangegeven. Voor de toegang tot een programma op onze Websites, moet je je akkoord verklaren met de Gebruiksvoorwaarden van het specifieke programma voor het activeren van je Lidmaatschap.
   Sommige promotionele lidmaatschappen worden door derden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en services. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten en services van deze derden. We behouden ons het recht voor om de door ons aangeboden lidmaatschapsvormen te wijzigen, te beëindigen of anderszins aan te passen.

  • Gratis toegangsperiode. Je lidmaatschap zou kunnen beginnen met een gratis toegangsperiode voor een programma of een deel van een programma. Je gratis toegang tot een programma duurt één maand, tenzij anders gespecifieerd in de Gebruiksvoorwaarden van je aankoop. Er kunnen beperkingen gelden voor combinaties met andere aanbiedingen. Gratis toegangsperioden zijn alleen bestemd voor nieuwe leden en bepaalde voormalige leden. C2C behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht te bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis periode of niet.
   Na afloop van de Gratis Toegangsperiode kan je Lidmaatschap automatisch verlengd worden in een betalend Lidmaatschap gekoppeld aan een Betalingsplan (zie verder). In dit geval zullen we je lidmaatschapsbijdrage voor het ingaan van een betalende periode factureren via je Betaalmethode zoals gespecifieerd in de Gebruiksvoorwaarden van je programma. De specifieke details van uw lidmaatschap, inclusief Betalingsplan, Prijs en einddatum van uw gratis proefperiode, worden per e-mail naar het emailadres van uw registratie gestuurd op de dag van de activatie van uw lidmaatschap. Je ontvangt geen bericht van ons op het moment dat je gratis periode is afgelopen of dat het betalende gedeelte van je lidmaatschap is ingegaan. Om specifieke details en de Gebruiksvoorwaarden van je lidmaatschap te bekijken, kan je na inloggen
    
 • Betalingsplannen
   
  • Betaalmethodes. Wij zullen je voor het ingaan van je Lidmaatschap voor een programma informeren over eventuele toepasselijke kosten en wanneer welke kosten in rekening worden gebracht. Door uw betalingsgegevens te verstrekken, gaat je akkoord dat je aansprakelijk bent voor de betaling van dergelijke vergoedingen. Je geeft uitdrukkelijk toestemming aan C2C (of derden die namens C2C) om alle kosten en lasten verbonden aan je lidmaatschap, inclusief BTW indien van toepassing, en met inbegrip van transactiekosten in rekening te brengen.
   Je kunt betalen via de op de Websites beschikbare online betaalmethoden. De online betalingen voor je lidmaatschap gebeuren via Mollie (https://www.mollie.com)), de betalingspartner van C2C. Alle betalingen en kaartgegevens worden verwerkt via een beveiligde verbinding naar Mollie en zijn te allen tijde gecodeerd. Je credit / debit kaartgegevens zullen niet worden doorgegeven aan C2C noch aan een 3e partij.
   MAls een betaling niet in rekening kan worden gebracht, omdat deze bijvoorbeeld is vervallen of omdat het saldo te laag is, en je je Betaalmethode niet bijwerkt of je account niet opzegt (zie "Opzegging" hieronder), blijf je de niet-geïncasseerde bedragen aan ons verschuldigd en autoriseer je ons om de Betaalmethode te blijven factureren, ook nadat deze is bijgewerkt. Dit kan leiden tot een wijziging in de factureringsdatum voor je betalingen. In bepaalde gevallen kan Mollie wisselkoers- of andere kosten in rekening brengen. Voor meer informatie neem je contact op met Mollie zelf (www.mollie.com).
    
  • Betalingsplan. Het toepasselijke betalingsplan voor het programma dat je wil aankopen en de bijbehorende lidmaatschapskosten, worden op de webpagina van het programma toegelicht.
   De weergegeven prijzen voordat u op 'Betaal nu' klikt, zijn de bedragen die aan uw betaalmethode worden aangerekend. Deze prijzen zijn inclusief alle belastingen, commissies, kosten en BTW. Wij behouden ons het recht voor om de prijsbepaling voor onze dienstverlening of onderdelen daarvan op elke manier en op elk moment, zoals wij volledig in onze enige en absolute discretie bepalen, aan te passen. Eventuele prijswijzigingen in je Betalingsplan zullen van kracht worden binnen 30 dagen na kennisgeving ervan aan u van e-mail.
   Controleer alstublieft het specifieke Betalingsplan dat voor een specifiek programma op onze Websites wordt aangeboden zorgvuldig voordat u uw lidmaatschap en bijbehorend Betalingsplan activeert. Een betaalplan kan bestaan uit een Enkele Betaling, Periodiek Terugkerende Betaling of een combinatie van beide.
  • Enkele Betaling.  Voor sommige programma's wordt mogelijk een enkele betaling voor je lidmaatschap aangeboden. Dit is een eenmalige betaling op de dag die overeenstemt met de aanvang van uw lidmaatschap, gevolgd door een goed gedefinieerde toegangsduur of continue toegang tot het programma tot aan annulering van het programma.

  • Periodiek Terugkerende Betalingen. Bij een Periodiek Terugkerende Betaling bieden we periodiek een betaling aan je betaalmethode aan vanaf de in je Betaalplan vermelde startdatum van periodieke betalingen. Terugkerende betalingen kunnen bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal, jaarlijks,… lopen. Wanneer je je Lidmaatschap start met Periodiek Terugkerende Betalingen, geef je ons de toestemming om je lidmaatschapskosten tegen het dan geldende tarief te laten betalen via je Mollie Betaalmethode, inclusief andere door jou gemaakte kosten in verband met je gebruik van de C2C-service. Je erkent dat het gefactureerde periodiek bedrag per periode om diverse redenen kan variëren, zoals verschillende bedragen door promotie-aanbiedingen, waaronder de inwisseling van cadeaubonnen en promotiecodes, en/of een gewijzigd of toegevoegd abonnement. Je geeft ons het mandaat om dergelijke variërende bedragen, die periodiek in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen via je Mollie Betaalmethode.

   Je lidmaatschap wordt periodiek vernieuwd bij elke periodieke betaling. We blijven je lidmaatschapskosten voor elke periode automatisch aanbieden aan je Betaalmethode, tenzij en tot je je lidmaatschap annuleert of wij het beëindigen. Je dient je lidmaatschap op te zeggen voordat dit periodiek wordt verlengd om te voorkomen dat je lidmaatschapsbijdrage voor de daaropvolgende periode in rekening worden gebracht via je Betaalmethode.

   In geval van Maandelijks Terugkerende Betalingen waarbij je betalende lidmaatschap is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt, kunnen we de kosten in rekening brengen via je Betaalmethode op een dag in de toepasselijke maand of een andere dag die we geschikt achten. Als je bijvoorbeeld je C2C-lidmaatschap hebt gestart of betalend lid bent geworden op 31 januari, is je volgende betalingsdatum waarschijnlijk 28 februari en word je via je Betaalmethode op die datum gefactureerd. Je verlengingsdatum kan veranderen door wijzigingen in je lidmaatschap. Na inloggen kan je op onze Websites bij ‘Mijn Lidmaatschappen’ zien tot wanneer je toegangsperiode afloopt en zich dus een nieuwe Periodiek Terugkerende Betaling zal aanbieden aan je Betaalmethode.

  • Opstartbetaling, Instapperiode en Extensie.Je Betaalplan kan bestaan uit een eenmalige Opstartbetaling, gevolgd door de betaalvrije Instapperiode. We rekenen de Opstartbetaling aan je Betaalmethode voor aanvang van je toegang aan. Vanaf dan start je Instapperiode. Tijdens de Instapperiode heb je toegang tot het programma zonder verdere betaling.

   Aan het eind van je Instapperiode wordt je lidmaatschap automatisch verlengd in een doorlopend lidmaatschap met Periodiek Terugkerende Betalingen (zie hierboven). Uw toegang tot het lidmaatschap blijft automatisch doorlopen na afrekening van elke Terugkerende Betaling voor de volgende periode, een Extensie. Zoals in onze Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden wordt gebruikt, geeft een "Extensie" een periodieke verlenging van uw lidmaatschap aan na een betaling, debit of andere betalingsvrijstelling, zoals van toepassing, aan je Betaalmethode.

  • No Refunds. Payments are non-refundable and there are no refunds or credits for partially used periods, unwatched videos or digital materials that where not downloaded. Following any cancellation, however, you will continue to have access to your personal C2C program through the end of your current billing/extension period.

 • Geen terugbetalingen. Betalingen kunnen niet worden teruggestort. Daarom verrichten we geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte perioden, niet bekeken video's of digitale materialen die niet werden gedownload. Na opzegging blijf je echter toegang tot de service behouden tot het einde van je huidige factureringsperiode.

 •  Recht op intrekking Je verleent expliciet toestemming voor het feit dat je lidmaatschap direct ingaat wanneer je tijdens de registratie je lidmaatschap activeert. Een bevestigingsmail over je aankoop zal naar je opgegeven emailadres worden verzonden en je wordt binnen de 10 seconden doorgeleid naar de pagina voor je persoonlijke toegang tot het programma. Je stemt er mee in dat je recht op intrekking na verzending van de bevestigingsmail verloren gaat, tenzij zoals bepaald onder de wettelijke voorschriften van het herroepingsrecht.

  Dit heeft echter geen invloed op je recht om je periodiek doorlopend lidmaatschap, dat al dan niet na je instapperiode ingaat, op enig moment op te zeggen, tenzij anders bepaald in de Gebruiksvoorwaarden van je programma (voorbeeld LicenZ). Je hebt uitdrukkelijk ingestemd dat je geen recht op intrekking hebt gedurende de Instapperiode van je lidmaatschap, tenzij zoals bepaald onder de wettelijke voorschriften van het herroepingsrecht.

  Wettelijk heb je als klant binnen de Europese Unie het recht om je te onttrekken aan een aankoop van een dienst die op afstand wordt verkocht (herroepingsrecht). De termijn voor intrekking is afhankelijk van de jurisdictie van de EU. In België is dit binnen 14 dagen vanaf de dag waarop het product is geleverd. Als je afstand wil doen van je aankoop volgens het herroepingsrecht, moet je ons dit schriftelijk melden door gebruik te maken van het C2C Formulier voor Herroeping. Bezorg ons dit document ingevuld en ondertekend per mail (info@coach2competence.com) of via post.  

 • Opzegging. Je kan je C2C programma-lidmaatschap niet opzeggen tijdens de Instapperiode, tenzij zoals bepaald onder de wettelijke voorschriften van het herroepingsrecht. Het periodiek doorlopend lidmaatschap dat eventueel automatisch ingaat na de Instapperiode kan je op elk gewenst moment opzeggen, tenzij anders bepaald in de Gebruiksvoorwaarden van je programma (voorbeeld LicenZ). Je blijft dan toegang tot het programma behouden tot het einde van je huidige factureringsperiode. Zodra deze lidmaatschapstermijn voorbij is, word je toegang tot je C2C-programma niet meer toegekend. In dit geval moet je je lidmaatschap, eventueel via een Extensie, verlengen om de toegang tot uw programma te herstellen. Je blijft echter wel toegang hebben tot de Inhoud en delen waartoe je via je eerdere Lidmaatschapsbijdragen toegang had gekregen.

  Als je wilt opzeggen, ga dan op onze website na inloggen naar de rubriek ‘Mijn Lidmaatschappen’ en klik op ‘Annuleren’ om je lidmaatschap op te zeggen. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je toegang tot het C2C programma gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. 

7. C2C Programma Service bij Lidmaatschap

 • Toegang tot deze website voor kinderen onder de 16. Als je jonger dan zestien jaar bent, mag je de service alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijk voogd. Je moet je ouder of wettelijke voogd toestemming vragen om:
  • een E-mail naar de website te sturen, of C2C te vragen iets voor jou te mailen
  • je enige informatie toe te sturen omtrent C2C, je registratie voor een Coach2Competence-account of C2C Programma Lidmaatschap
  • deel te nemen aan eender welk spel, wedstrijd of actie dat gegevens over jou vereist of jou een prijs aanbiedt, of
  • iets online aan te kopen of voor iets te betalen.

   Door gebruik te blijven maken van deze website, bevestig je dat je de toestemming van je ouders of voogd
    

 • Wij actualiseren voortdurend onze C2C programma’s, inclusief de inhoud in de bibliotheek. Het platform bevat oefenstofvideo’s, demonstratie- en trainingsvideo’s, opleidingsvideo’s, downloadbare documenten, whiteboards, enz. Als lid van een programma krijg je toegang tot een programma-pagina. Elk programma heeft zijn eigen samenstelling en voordelen. Controleer de informatiepagina van een programma om te zien wat u krijgt.

  Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en absolute discretie de manier waarop we werken en onze Service aanbieden van tijd tot tijd te veranderen. Wij hebben het recht om onze Service (met inbegrip van een door ons aangeboden programma of een deel van het programma) tijdelijk of permanent te stoppen en/of te ondersteunen, zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Wanneer onze Service niet langer wordt verdergezet, zal je licentie om de Service te gebruiken en je lidmaatschap automatisch opgeschort of beëindigd worden. Wanneer we ophouden onze Service aan te bieden, zijn we in geen geval verplicht je te voorzien van enige terugbetalingen of schadevergoeding als gevolg van je onvermogen om toegang te hebben tot of gebruik te maken van onze Service. We stoppen de facturering van de periodieke lidmaatschapskosten voor je Betaalmethode wanneer het programma niet meer online beschikbaar is.
   

 • Je kunt alleen toegang hebben tot je programma als je internettoegang hebt en bent ingelogd met je Coach2Competence-account via de Website. De kwaliteit van de weergave van de video’s en de download snelheid van het digitale materiaal kan variëren van computer tot computer en apparaat tot apparaat, en kan worden beïnvloed door een verscheidenheid van factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte door en/of snelheid van je internetverbinding. Alle video's van het C2C programma zijn ingebed op de Website en worden gehost door derden zoals Vimeo, Moodle en YouTube. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang . Vraag je internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata. Coach2Competence verklaart of garandeert niets over de kwaliteit van je kijkbeleving op het scherm.
 • Klantenondersteuning. Om meer informatie over onze diensten en werking van onze programma’s te vinden of als je hulp met je account nodig hebt, kan het nuttig voor je zijn de Coach2Competence website te raadplegen of je kan contact met ons opnemen via email info@coach2competence.com of telefonisch op het nummer +32 485 74 73 18. In sommige gevallen, kan het zijn dat we je om je op de best mogelijke manier te helpen doorverwijzen naar onze webmaster. Als je problemen ondervindt met het gebruik van onze site of zich technische problemen zouden voordoen, gelieve dan contact op te nemen met onze webmaster via webmaster@coach2competence.com. In het geval er een verschil ontstaat tussen deze Algemene Voorwaarden en de informatie verstrekt door onze webmaster of andere delen van onze website, zullen deze Algemene Voorwaarden de overhand hebben.

8. Gedragscode

Je mag de Website niet gebruiken op een manier die veroorzaakt of dreigt te veroorzaken dat de Website en of de toegang ertoe op één of andere manier wordt beperkt, beschadigd of aangetast. Je begrijpt dat je zelf verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en voor de inhoud die je naar ons stuurt en dat je de Website enkel voor legale doeleinden gebruikt.
Je mag de Website niet gebruiken voor één van volgende zaken:

 • Voor frauduleuze doeleinden, of in verband met een strafbaar feit of andere schadelijke of illegale activiteiten.
 • Om enig materiaal dat illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend of in strijd met het auteursrecht, merkenrecht, vertrojeen, privacy of enig ander recht of anderszins schade aan derden of aanstootgevend is te verdelen of gebruiken of dat software virussen, Trojaanse paarden, data scraping, toetsaanslag logger, spyware, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of "spam" hergebruikt of bevat.
 • Om ergernis, ongemak of onnodige onrust veroorzaken.
 • Voor het verkrijgen of trachten te verkrijgen van materialen of informatie via enkele wijze niet voor dat doel ter beschikking gesteld of verstrekt via de website.

9. Eigendom, Auteursrechten en Database Rechten
 

Je begrijpt en erkent dat de C2C programma's die je ter beschikking staan, door C2C zijn ontwikkeld of verkregen door de investering van aanzienlijke tijd, moeite en kosten, en dat de programma's waardevol, speciaal en een uniek bezit zijn van C2C, welke aan C2C een aanzienlijk concurrentievoordeel geven, wat moet beschermd worden tegen onrechtmatig gebruik.
Multi SkillZ is een door C2C geregistreerde merknaam die enkel mag gebruikt worden wanneer de partij beschikt over een geldige Multi SkillZ Academy-licentie.
Je erkent dat C2C de volledige en enige eigenaar blijft van de intellectuele eigendomsrechten op het concept Multi SkillZ zoals te vinden op de web-platformen en beschreven in de werkingsdocumenten. Een Lidmaatschap tot een programma heeft geenszins tot gevolg dat je enig eigendomsrecht op het concept zou kunnen laten gelden. Het aanbieden van de online Service door C2C houdt geen enkele overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten.

In afwachting van je toegang tot een C2C programma, gratis of door te betalen, ga je akkoord met het volgende:

 • Alle auteursrechten, handelsmerken, rechten in databases en andere intellectuele eigendomsrechten die van tijd tot tijd in alle tekst, kopie, broncode, afbeeldingen, geluid, software, data compilaties, servicemerken, logo's, de C2C- en Multi SkillZ-naam, de domeinen 'coach2competence' en 'multiskillz' en elk ander materiaal dat op de Websites staan ("de inhoud") is tussen u en C2C, eigendom van C2C, haar verbonden bedrijven of gereproduceerd op de site met toestemming van de relevant rechtmatige eigenaar.
 • De inhoud van de Websites mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst of verzonden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C2C, behalve zoals hieronder vermeld. Je mag de inhoud voor privé- en persoonlijk niet-commercieel gebruik lezen, bekijken, indien aangegeven downloaden, mits alle copyright-, handelsmerken en andere eigendomsnotificaties die in of om de inhoud zijn opgeslagen, behouden blijven, maar je mag niet meer dan één kopie elektronisch of anders bijhouden van de Inhoud en je mag geen Inhoud, of een deel ervan, op elektronische of eender welke andere wijze verder verspreiden, verkopen, publiceren of doorgeven.
 • Je mag delen van de Inhoud van de Websites niet systematisch extraheren en/of hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C2C. In het bijzonder mag u geen data-mining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen gebruiken om (1 keer of verschillende keren) extraheren van belangrijke onderdelen van deze Websites voor hergebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C2C. Je mag ook niet een eigen database maken en/of publiceren die belangrijke onderdelen van deze website gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C2C.
 • Je gaat ermee akkoord dat je de inhoud, extracten of andere informatie beschikbaar voor jou in een programma, op geen enkele manier of via een ander medium verkoopt, doorverkoopt, verstrekt of anderszins aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C2C.
 • Je zal niet proberen de inhoud van de Websites te registreren, alleen of als onderdeel van uw eigen servicemerken, handelsmerken of handelsnamen, in Europa of met een andere overheidsinstantie waar dan ook ter wereld. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van C2C, mag je de naam, logo, de inhoud of soortgelijke inhoud niet gebruiken als of als onderdeel van een handelsmerk, servicemerk, handelsnaam, fictieve naam, bedrijfsnaam of bedrijfsnaam of internet domeinnaam waar dan ook in de wereld. In verband met het gebruik van de inhoud, zal je op geen enkele manier voorstellen dat je eigendomsrecht hebt op de inhoud, en je erkent dat al het gebruik van de inhoud van de programma’s door jou ten goede komt in het voordeel van C2C.
 • Geen Licentierecht. Een lidmaatschap op een C2C programma geeft je niet het recht Multi SkillZ lessen, trainingen, kampen of opleidingen aan te bieden onder de naam en het merk Multi SkillZ, noch geeft het lidmaatschap je het recht de titel ‘Multi SkillZ Coach (trainer of begeleider)’ te hanteren. Hiervoor moet je in het bezit zijn van een schriftelijke goedkeuring van C2C in de vorm van een Multi SkillZ Academy Licentieovereenkomst. Online Lidmaatschap geeft aan de gebruiker geen Licentie voor commerciële exploitatie onder de naam en het merk Multi SkillZ.
 • Geen toestemming voor training of opleidingsdoeleinden. C2C programma's zijn online ondersteuningsprogramma's ontworpen om u te ondersteunen bij het invullen van praktische lessen voor kinderen. Uw lidmaatschap geeft u geen toestemming om mensen te trainen, op te leiden of te certificeren in de Multi SkillZ-methode of om een C2C programma hiervoor te gebruiken. Als Opleidingsinstituut kan je online ondersteuning voor je studenten aanvragen in de vorm van het Multi SkillZ StudentZ-programma. Je stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen of het opleiden van coaches, trainers, leerkrachten of begeleiders.
 • Je zal C2C onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer je weet krijgt van eventuele onbevoegde openbaarmaking of gebruik van het Multi SkillZ materiaal en / of programma's.
   

Na het beëindigen van je C2C programma, sluit je lidmaatschap automatisch aan het einde van de huidige factureringsperiode en wordt de toegang tot het programma niet meer toegekend. Alle rechten die je voor het gebruik van de Inhoud werden toegekend, worden volledig teruggekeerd naar C2C, en je zal stoppen met elk en verder gebruik van het merk Multi SkillZ.